Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk op Scheveningen met een periodieke gift

Waarschijnlijk wist u al dat uw giften aan de gemeente onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar zijn van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente (of diaconie) schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst en deze laten tekenen bij het kerkelijk bureau of door uw kerkrentmeester (zie onder aan deze pagina) Ook de Protestante Gemeente Scheveningen biedt voor de Oude Kerk, Bethelkerk, Nieuwe Badkapel en Prinses Julianakerk die mogelijkheid.

Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Kiest u ervoor dit belastingvoordeel ten goede te laten komen aan de gemeente, dan kunt u uw bijdrage aan de gemeente verhogen zonder dat het u meer kost.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bereken dan via de schenkcalculator welk bedrag u terugkrijgt van de belastingdienst bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen die met hun reguliere giften niet aan het drempelbedrag van 1% komen, of juist meer schenken dan 10% van hun verzamelinkomen.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met het kerkelijk bureau, mevrouw Tineke van der Zwan telefoon 070 355 08 95 of via email info@pgscheveningen.nl
of met één van uw kerkrentmeesters Dirk Spaans (Oude Kerk), Cor de Jong (Bethelkerk), Marien de Jong (Bethelkerk), Peter Griffioen (Nieuwe Badkapel), Marcus van Spronsen (Nieuwe Badkapel), Nico van der Harst (Prinses Julianakerk)


Modelovereenkomst pkn-modelovereenkomst_periodieke_gift-kerkelijke-gemeente

Brochure pkn-handleiding_periodieke_gift