Kerkelijk Bureau

Het Kerkelijk Bureau ondersteunt de wijkgemeenten, de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Het Kerkelijk Bureau verzorgt o.a. de financiële administratie en ledenadministratie.

Waarvoor kunt u terecht bij het Kerkelijk Bureau?
– Collectebonnen bestellen
– Als gemeentelid inschrijven, overschrijven of uitschrijven
– Abonneren voor de Kerkbode
– Vragen stellen over het doen van een gift of een nalatenschap

Medewerkers:
Ewald Stout
Tineke van der Zwan

Openingstijden:
Het kerkelijk bureau is telefonisch bereikbaar op
Het kerkelijk bureau is voor bezoek op maandag en vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur geopend.

Contactgegevens
Jurriaan Kokstraat 175
2586 SG  Scheveningen
tel: 070 355 08 95
mail: info@pgscheveningen.nl

Jaarboekje
Via onderstaande link kunt u het jaarboekje van de Protestanse Gemeente te Scheveningen downloaden
Download Jaarboekje

Bankrekeningnummer Kerkbalans NL 02 RABO 0373 7287 00
t.n.v. Protestantse Gemeente Scheveningen
onder vermelding van uw registratienummer

Jaarrekening Protestantse Gemeente te Scheveningen
Bekijk de Jaarrekening 2017 met beoordelingsverklaring.